JURIDISCHE INFORMATIE

Van toepassing vanaf 14 november 2022

De site wordt beheerd door SHISEIDO BELGIUM BV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in het handelsregister van Brussel en in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0860.654.967 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Louizalaan 326 /60 - 1050 - Brussel - België. Om contact met ons op te nemen kunt u kijken op: https://www.narscosmetics.be/nl/neem-contact-met-ons-op of bellen naar: +31 207247900.

De Site wordt uitgegeven door BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, met als handelsnaam SHISEIDO EMEA, een naamloze vennootschap; aandelenkapitaal: 32.937.216 Euro; ingeschreven in Parijs, Frankrijk, onder nr. 379 445 984 (EU btw-nummer: FR90379445984); geregistreerd adres: 56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Parijs, Frankrijk (contact@narscosmetics.fr ; 0186765701).

De verantwoordelijke uitgever is Franck MARILLY, Voorzitter en Algemeen Directeur.

De Site wordt gehost door SALESFORCE.COM INC., met als geregistreerd adres The Landmark @ One Market Suite 300, San Francisco Californië 94105, VS; telefoonnummer: +353 1 440 3500.

 • GELIEVE DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN VOORDAT JE GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENSTEN VOORGESTELD OP DEZE WEBSITE.

  Welcome op de website https://www.narscosmetics.be (de “NARS Site” of de “Site”). SHISEIDO BELGIUM BV, de exclusieve verdeler van het mark NARS in het België, Nederlands en Luxemburg (“NARS”, “wij” of “ons/onze”) stemt ermee in om u (“u” of “de Gebruiker”) de diensten te verlenen die beschikbaar zijn op de Site, met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden voor Toegang en Gebruik (de “Algemene Gebruiksvoorwaarden”). Door de Site te bezoeken of te gebruiken, erkent u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen, en gaat u akkoord erdoor te zijn gebonden zonder beperkingen of voorbehoud. Wij raden u aan een kopie van deze Gebruiksvoorwaarden af te drukken voor toekomstige raadpleging.

  Wij kunnen van tijd tot tijd deze Site en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wijzigen. Daarom raden wij u aan om regelmatig de Algemene Gebruiksvoorwaarden te raadplegen om zeker te zijn dat u vertrouwd bent met de meest recente versie.

  NARS kan toegang tot deze Site naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk stopzetten, op eender welk tijdstip, met of zonder kennisgeving. Waar mogelijk zullen wij u op de hoogte stellen van een opschorting of intrekking met een redelijke kennisgeving, maar wanneer NARS wordt bevolen door een gerechtelijke uitspraak of wet om onmiddellijk toegang tot de Site te blokkeren, is het mogelijk dat NARS dit niet vooraf kan bekendmaken.

  Het gebruik van de site is ook onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 • PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Gelieve ons Privacybeleid te lezen, dit vormt een integraal onderdeel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

 • BESCHRIJVING VAN DE SITE

  NARS biedt Gebruikers de volgende mogelijkheden aan, wat hen voornamelijk toelaat om:

  • Zich in te schrijven voor de nieuwsbrief;
  • NARS-producten te kopen ("Producten");
  • Beoordelingen en opmerkingen te schrijven over Producten;
  • NARS-content te bekijken;,
  • Lid te worden van het NARS PRO-programma, voor personen die in aanmerking komen.
 • VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE SITE EN AANVAARDING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

  De Site is enkel beschikbaar in het Frans en Nederlands.

  Om gebruik te maken van de diensten voorgesteld op deze Site en om overeenkomsten op deze Site onderworpen aan het Belgisch recht te sluiten, dient men: (a) ten minste 16 jaar oud te zijn, (b) deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard.

  Gebruikers kunnen de verschillende diensten die aangeboden worden op de Site als volgt benutten:

  • 1) Om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, dienen Gebruikers de volgende stappen te volgen:
   • i. Een elektronisch inschrijvingsformulier invullen.
   • ii. Bevestigen dat zij het Privacybeleid hebben gelezen
   • iii. Verifiëren dat de gegevens die zij opgaven correct zijn, en alle fouten corrigeren vooraleer de registratie te bevestigen door te klikken op “NU AANMELDEN” of “VERSTUREN”.
   • iv. Er wordt een e-mail verstuurd naar de Gebruikers met de vraag hun inschrijving voor de nieuwsbrief te bevestigen.
  • 2) Om zich op de Site te registreren, dienen Gebruikers de volgende stappen te volgen:
   • i. Een elektronisch inschrijvingsformulier invull
   • ii. Bevestigen dat zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden hebben gelezen en aanvaard.
   • iii. Bevestigen dat zij het Privacybeleid hebben gelezen
   • iv. Verifiëren dat de gegevens die zij opgaven correct zijn, en alle fouten corrigeren vooraleer de registratie te bevestigen door te klikken op “REGISTREREN”..
   • v. Er wordt een e-mail verstuurd naar de Gebruikers met de vraag hun registratie te bevestigen.
  • 3) Om producten te bestellen, dienen Gebruikers te voldoen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden Algemene Verkoopvoorwaarden en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk te hebben aanvaard.

  Elke wijziging van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt aan u bekendgemaakt op de Site, of door kennisgeving binnen een redelijke termijn. Als u de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u een verwijdering van uw gebruikersaccount aan te vragen en op te houden de Site te gebruiken. Indien u dit niet doet, wordt u geacht de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard bij het verstrijken van de voormelde kennisgevingstermijn.

 • GEBRUIKERSBEOORDELINGEN

  De NARS-Site laat u toe om consumentenbeoordelingen achter te laten via een productgegevensblad of via de e-mail die u ontvangt zodra u een Product via de Site koopt (een “Consumentenbeoordeling”).

  Consumentenbeoordelingen laten Gebruikers toe om hun mening, advies, tips, suggesties, informatie en aanbevelingen achter te laten over producten verkocht door NARS die zij hebben getest.

  Een Consumentenbeoordeling achterlaten:

   Om een Consumentenbeoordeling achter de laten, dienen Gebruikers de volgende stappen te volgen:
  • i. Selecteer een product en klik op de link “SCHRIJF EEN BEOORDELING” op het productgegevensblad; een venster genaamd “Mijn beoordeling voor [productnaam]” verschijnt;
  • ii. Geef het product een score tussen één ster en vijf sterren, als volgt: *Slecht, **Redelijk, ***Gemiddeld, ****Goed, *****Uitstekend;
  • iii. Vul de verschillende onderdelen in van het formulier “Mijn beoordeling voor [productnaam]” form, onthoud dat alle velden aangeduid met een asterisk (“*”) verplicht zijn: “Beoordeling”, “Gebruikersnaam”, “e-mailadres”.

  Publicatie en bewaartermijn voor Consumentenbeoordelingen:

  Consumentenbeoordelingen worden meestal binnen de twee (2) tot vier (4) werkdagen gepubliceerd.

  Eens een Consumentenbeoordeling is gepubliceerd, blijft die op de Site tot de verkoop van het product in kwestie wordt stopgezet.

  Beheer van Consumentenbeoordelingen:

  De Consumentenbeoordelingen worden onderworpen aan (i) automatische filtercontrole, en (ii) voorafgaande controle door menselijke moderators alvorens zij op de Site worden gepubliceerd.

  NARS mag een Consumentenbeoordeling verwijderen of weigeren te publiceren wanneer deze indruist tegen de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site, en in het bijzonder de bepalingen onder het hoofdstuk “Inhoud van de Consumentenbeoordeling en Garanties” hieronder.

  Wanneer uw Consumentenbeoordeling werd geweigerd, krijgt u hiervan een melding via e-mail.

  Inhoud van de Consumentenbeoordelingen en Garanties:

  Wanneer u een Consumentenbeoordeling achterlaat op de Site, zorgt u ervoor dat u niets schrijft:

  • dat lasterlijk of obsceen is, de privacy of persoonlijkheidsrechten van derden schendt, bedreigingen of scheldwoorden bevat, pestgedrag vertoont, beledigend of haatdragend is, pornografisch of gewelddadig is, Inbreukmakende Inhoud of Aanstootgevende Inhoud bevat (zoals hieronder gedefinieerd), of inhoud bevat die NARS als ongepast beschouwt;
  • dat valselijk de indruk geeft dat u of iemand anders deel uitmaakt van een bepaalde organisatie, zoals een personeelslid van NARS, of valselijk de indruk geeft dat u verbonden bent met een derde persoon of entiteit;
  • dat virussen, corrupte bestanden, of andere softwaretoepassingen of -programma’s bevat die de werking van de Site of een van de functies ervan aanzienlijk kunnen beschadigen;
  • dat bewust verkeerd, onjuist of misleidend is;
  • dat een inbreuk vormt op het zakengeheim of vertrouwelijkheidsplichten, Privacybeleid of de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij;
  • dat indruist tegen een wet of gerechtelijke uitspraak, of een besluit of regelgeving (zoals de regels rond consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, discriminatie of misleidende reclame);
  • waarvoor u bent betaald of een vergoeding hebt gekregen van een derde;
  • dat verwijzingen bevat naar andere websites, adressen, e-mailadressen, contactgegevens, of telefoonnummers;

  Bovendien, door een Consumentenbeoordeling op de Site achter te laten, garandeert u:

  • dat u de enige auteur en enige houder bent van de intellectuele eigendomsrechten voor de inhoud;
  • dat alle inhoud die u publiceert juist is;
  • dat u ten minste 16 jaar oud bent;
  • dat u het product waarover u een Consumentenbeoordeling achterlaat vooraf hebt gekocht en getest,
  • dat het gebruik van de Consumentenbeoordeling die u achterlaat geen inbreuk vormt op de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site, en geen personen of entiteiten schaadt.
   U erkent hierbij dat u, en niet NARS, verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw beoordeling.

  U garandeert daarom dat u alle rechten bezit (inclusief in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en beeldrechten) voor de Consumentenbeoordelingen die u op de Site achterlaat. U garandeert dan ook dat het afbeelden, publiceren, of indienen van een Consumentenbeoordeling die u op de Site achterlaat geen inbreuk vormt op de persoonlijkheidsrechten of intellectuele eigendomsrechten van derden.

  U garandeert aan NARS een onbelemmerd, royaltyvrij, niet-exclusief recht op het gebruik van de Consumentenbeoordelingen voor eender welk doeleinde.

  U verbindt zich ertoe om ons en onze leidinggevenden, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en agenten te vergoeden voor elke aanspraak of vordering (inclusief redelijke honoraria voor advocaten en verbonden gerechtskosten), mochten aanspraken of vorderingen tegen hen ingesteld worden omwille van (i) uw inbreuk tegen een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, of (ii) een beschuldiging vanwege een derde dat de Consumentenbeoordeling die u plaatste op de Site een inbreuk vormt tegen hun intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, verwante rechten, octrooien, handelsmerken, commerciële logo’s, titels of tekeningen) of een ander recht van een derde (zoals privacy- en beeldrechten).

  Mocht een derde een aanspraak of vordering instellen zoals hierboven beschreven, dan verbindt u zich ertoe om ons, op ons verzoek, onmiddellijk en openlijk alle nodige volledige en juiste informatie te verstrekken om de grond van deze vordering te beoordelen en onze verdediging voor te bereiden.

  NARS, haar werknemers en agenten, filialen, partners of externe dienstverleners en hun respectieve bestuurders, vertegenwoordigers en werknemers, zullen niet gebonden zijn door enige vertrouwelijkheidsverplichting met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke Consumentenbeoordelingen die u op de Site publiceert.

 • CONTENT GETOOND OP DE SITE

  De content die op deze Site wordt getoond en verstrekt door NARS, met inbegrip van alle beeldcreaties, grafische weergaven, foto’s, afbeeldingen, screendumps, tekst, muziek, videofragmenten, handelsmerken, logo’s, productnamen en namen van personen, slogans en elke combinatie van deze elementen (de “NARS Content”) is eigendom van NARS en is beschermd binnen de Europese Unie, in de Verenigde Staten, en over de hele wereld door het merkenrecht en auteurswetten en andere intellectuele eigendomswetten.

  Daarom heeft u niet de toestemming om de Site en/of de NARS Content geheel of gedeeltelijk te kopiëren, na te maken, te tonen of verkopen aan eender wie, of om werken te creëren die geheel of gedeeltelijk afgeleid zijn van de Site en/of de NARS Content.

  Elk ongeoorloofd gebruik van de NARS Content vormt een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke procedures.

  U stemt ermee in dat u de NARS Content getoond op de Site niet downloadt, toont of gebruikt in een publicatie, publiek optreden, of op andere websites dan deze Site voor eender welk commercieel doeleinde, in verband met goederen of diensten die niet door NARS worden aangeboden, op een manier die verwarring kan teweegbrengen bij de consument, die NARS of diens reputatie schaadt, die de rechten van NARS schendt of een inbreuk vormt op diens intellectuele eigendomsrechten op eender welke andere manier. Bovendien ontvreemdt en misbruikt u geen NARS Content vertoond op deze Site op eender welke andere manier.

 • GEBRUIK VAN DE SITE

  Wanneer u de Site gebruikt, verbindt u zich ertoe:

  • De elektronische communicatiemogelijkheden aangeboden op de Site niet te gebruiken voor illegale, criminele, onrechtmatige doeleinden, of op manieren die een inbreuk vormen op de privacy van derden, pestgedrag of laster uitmaken, obsceen, bedreigend of haatdragend zijn;
  • Geen informatie, software of andere elementen te downloaden, plaatsen, reproduceren of verspreiden die zijn beschermd door auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten (of persoonlijkheidsrechten en het recht op privacy) zonder eerst de toestemming te hebben verkregen van de houders van deze rechten;
  • Geen persoonlijke gegevens over andere Gebruikers te verzamelen of te bewaren;
  • De Site niet te gebruiken voor commerciële doeleinden. U verbindt zich er bijvoorbeeld toe om geen reclame of promotie, zoals ongevraagde e-mails, enquêtes, spam, kettingbrieven, piramidespellen of andere ongeoorloofde promotie of communicatie te downloaden, plaatsen, e-mailen of op andere wijze over te maken;
  • Geen elementen met computervirussen of andere computercodes, bestanden of programma’s te downloaden, plaatsen, e-mailen of op andere wijze over te maken die de werking van hardware of -software, of telecommunicatie-uitrusting van de Site zelf kunnen onderbreken, beperken of verstoren;
  • De toepassingen of computercodes in verband met de Site niet te reverse-engineeren, decompileren en te wijzigen

  Elke persoon die voormelde daden toch stelt, kan de toegang tot de Site worden ontzegd.

 • AANSPRAKELIJKHEID - GARANTIES

  De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de creatie, opslag en het gebruik van hun gebruikersnaam, verificatie-e-mail en wachtwoord, die strikt persoonlijk zijn en niet mogen worden gedeeld met derden. De Gebruikers dienen de vertrouwelijkheid en de geheime aard van deze gegevens te vrijwaren. Elk gebruik van de Site onder de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker wordt geacht van de Gebruiker zelf te komen. Gebruikers die vermoeden dat hun gebruikersnaam en wachtwoord worden misbruikt door een derde moeten NARS hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen op het volgende adres contact@narscosmetics.be.

  DEZE SITE WORDT HIERBIJ AANGEBODEN IN DE STAAT WAARIN ZIJ ZICH BEVINDT. NARS biedt geen garanties rond de bruikbaarheid op lange termijn van de dienstverlening die wordt aangeboden op de Site, of dat deze diensten vrij zijn van fouten of andere gebreken, wetende dat het bestaan van programmeringsfouten of technische incidenten niet kan worden uitgesloten.

  NARS wijst hierbij elke aansprakelijkheid af voor elk ongemak of alle schade eigen aan het gebruik van het internet, zoals onderbreking van de dienst, externe inbraken of de aanwezigheid van computervirussen, of de onbereikbaarheid van de Site door onderhoud, technische storingen, overmacht of alle andere omstandigheden waarop NARS geen invloed heeft.

  NARS wijst hierbij de aansprakelijkheid af voor onbeduidende fouten die de elementen vertoond op de Site kunnen beïnvloeden, zoals de informatie over en beschrijvingen van de producten.

  Elke Gebruiker is verantwoordelijk voor diens computerapparatuur, gegevens en softwaretoepassingen, en hun verbinding met het netwerk waarmee zij de Site bezoeken. NARS weigert hierbij aansprakelijkheid voor de configuratie, prestaties of compatibiliteit van de uitrusting van de Gebruiker met de Site.

 • ONWETTIGE CONTENT

  Alle onwettige content of content waarvan NARS gelooft dat deze onwettig is (“Onwettige content”) die aan NARS wordt gemeld, wordt onmiddellijk van de Site verwijderd. De term Onwettige Content omvat specifiek Inbreukmakende Content, zoals hieronder gedefinieerd, en content die strekt tot het vergoelijken van misdaden tegen de menselijkheid, aanzetten tot terrorisme en het vergoelijken daarvan, content die aanzet tot rassenhaat, haat tegen personen omwille van hun gender, hun geaardheid of seksuele identiteit, of hun beperkingen, en content die kinderporno bevat, content die aanzet tot geweld, zoals geweld tegen vrouwen, en content die indruist tegen de menselijke waardigheid (“Aanstootgevende Content”). Alle Aanstootgevende Content wordt ook gemeld aan de bevoegde instanties.

 • MELDEN VAN INBREUKMAKENDE CONTENT, AANSTOOTGEVENDE CONTENT OF ANDERE ONWETTIGE CONTENT

  (1) Melden van Aanstootgevende Content
  Mocht u Aanstootgevende Content opmerken op de Site, gelieve dit dan onmiddellijk aan ons te melden via contact@narscosmetics.be.

  (2) Melden van Inbreukmakende Content of andere Onwettige Content
  Wanneer u houder bent van de merkrechten of auteursrechten op een tekening, model of ander item, en u van mening bent dat content vertoond op de Site een inbreuk vormt op uw intellectuele eigendomsrechten (“Inbreukmakende Content”), of u merkt de aanwezigheid op van Onwettige Content op de Site, dan kan u de verwijdering daarvan vragen door contact op de nemen met NARS via :

  • a. De datum van de melding;
  • b. Indien u een natuurlijk persoon bent: uw voornaam, familienaam, beroep, verblijfplaats, nationaliteit en geboorteplaats; en wanneer u een rechtspersoon vertegenwoordigt, haar rechtsvorm, geregistreerd adres en het orgaan die haar wettelijk vertegenwoordigt;
  • c. Een beschrijving van de content waarvan u gelooft dat deze uw rechten schendt of onwettig is, en de redenen waarom u gelooft dat deze dient te worden verwijderd, met voldoende details om dit terug te vinden op de Site;
  • d. De redenen waarom de content dient te worden verwijderd, met vermelding van de toepasselijke wettelijke bepalingen en bewijs voor de vermelde feiten;
  • e. Een afschrift van de correspondentie aan de auteur of de uitgever van de Inbreukmakende Content met verzoek tot verwijdering of, wanneer dit niet van toepassing is, bewijs dat de auteur of uitgever niet kon worden bereikt.

  Bij ontvangst van uw melding zal NARS deze beoordelen en nagaan of de content dient te worden verwijderd van de Site. Bij gebrek aan bovenvermelde informatie, geheel of gedeeltelijk, in uw melding, is het mogelijk dat wij de gemelde content niet kunnen verwijderen.

 • WEBSITES VAN DERDEN

  De Site kan links bevatten naar websites van derden die niet door NARS worden beheerd of met NARS zijn verbonden. Deze hyperlinks dienen louter ter informatie en voor uw gemak, en worden niet gefinancierd door NARS en zijn niet verwant met de Site of met NARS. NARS weigert hierbij aansprakelijkheid voor de gebruikservaring bij het gebruik van websites van derden die via de Site worden bezocht. Eens Gebruikers worden doorverwezen naar een website van een derde zijn deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing; enkel de gebruiksvoorwaarden van de bezochte website zijn dan van toepassing

  Wanneer u uw persoonlijke gegevens bekendmaakt aan een website van een derde, dan gebeurt de verwerking van deze gegevens onder de verantwoordelijkheid van deze derde website, in overeenstemming met diens Privacybeleid. NARS heeft geen zicht op de voorwaarden waaronder uw gegevens worden verzameld, gebruikt of aangepakt door deze websites van derden.

 • BEËINDIGING

  NARS mag de account van een Gebruiker van de Site te allen tijde en zonder kennisgeving of voorafgaande waarschuwing beëindigen bij schending van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker in kwestie wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

  Elke Gebruiker mag diens registratie op de Site te allen tijde beëindigen, zonder kennisgeving, door een schrijven te richten aan : contact@narscosmetics.be en te vragen om de verwijdering van de account.

 • KLACHTEN - GESCHILLEN

  Mocht u een klacht hebben over uw gebruik van de Site, gelieve contact op te nemen met : contact@narscosmetics.be.

  Mocht het onmogelijk blijken om op deze manier een geschil met NARS te beslechten, mag de Gebruiker bemiddeling inroepen of een ander alternatief voor geschillenbeslechting.

 • TOEPASSELIJK RECHT

  Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is het Belgische recht en de interpretatie daarvan van toepassing.

 • VARIA

  Geen enkele Partij is aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van diens plichten, wanneer deze gebrekkige uitvoering te wijten is aan overmacht zoals bepaald door de rechtspraak van de Belgische rechtbanken. Wanneer een van de Partijen de toepassing van een clausule uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet afdwingt, zij het tijdelijk of permanent, betekent dit geenszins dat deze Partij afstand doet van de rechten toegekend aan deze Partij ingevolge deze clausule.

  Wanneer een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden als ongeldig wordt geacht of verklaard in toepassing van een wet of regelgeving, of krachtens een uitspraak met kracht van gewijsde door een rechtbank of andere bevoegde macht, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.